Är elektriska fordon framtiden?

I världen idag sker olika typer av miljöförstöring med en rasande fart. Människor tvingas att fly sina hem på grund av extrema väder orsakade av ett allt varmare klimat. Det finns därför många som funderar på nya lösningar när det kommer till teknik och transport som påverkar miljön och klimatet mindre. Skulle elektriska fordon kunna vara en lösning när det kommer till att minska vår klimatpåverkan kopplad till transporter?

Dagens problem

Om man börjar med att titta på vad som är problematiken med transporterna idag när det kommer till klimatet så handlar mycket om koldioxid och andra växthusgaser. Fossila bränslen såsom bensin förbränns och en av restprodukterna blir koldioxid. Denna koldioxid lägger sig som ett täcke runt atmosfären och bidrar till att den värme som kommer in till jorden har svårare att lämna utan istället studsar tillbaka. Detta gör att klimatet och vädret på jorden blir varmare, vilket har katastrofala effekter på olika nivåer. Bland annat blir allt mer extremt väder vanligt och naturkatastrofer såsom flodvågor och orkaner kommer i framtiden att kunna förstöra livet för väldigt många människor. Dessutom minskar den biologiska mångfalden eftersom arter dör ut på grund av att det helt enkelt är för varmt. Vi lever i en värld som inte är speciellt effektiv när det kommer till energi och fossila bränslen I bilar och andra transportmedel är alltså ett hot både mot oss människor och mot den natur vi lever i.

Elektricitet

Många hävdar att el är vägen att gå för att lösa denna problematik och detta har ganska goda grunder. För det första är en stor del av den el som produceras i ett land som Sverige förnybar. Det betyder att energin som driver eldrivna fordon inte kommer i första hand ifrån fossila bränslen utan från saker som vindkraft och vattenkraft. Dessa sätt att producera el har en långt mindre påverkan på klimatet. Många menar därför att det är en väldigt bra lösning klimatmässigt att beställa elektriska transportlösningar från till exempel ett företag som https://www.shiftemobility.com/ och därmed bidrar till att minska sitt klimatavtryck. Kort sagt är el en mycket mer skonsam lösning på transportfrågan och detta är en av anledningarna till att elektriska fordon breder ut sig inom i princip alla branscher. Alltifrån personbilar till kollektivtrafik och flygplan börjar alltmer att titta på lösningar som bygger på elektricitet istället för fossila bränslen.

Utmaningar

Ett finns förstås utmaningar när det kommer till transport helt grundad på elektricitet. Till exempel är det elnät vi har i Sverige i dag inte tillräckligt kraftigt för att kunna ställa om helt till el i nuläget. Om man därför ska kunna fasa ut fossila bränslen framöver och byta ut dem mot el krävs det att man gör stora satsningar på elnätet och på olika typer av förnybar energi såsom vindkraft och vattenkraft. Här är även kärnkraften som källa till el en vattendelare där vissa tycker att den krävs medan andra kräver att den skall fasas ut. Oavsett vilket så kommer en framtid med fler transportmedel baserade på el att kräva en utbyggnad av det elnät vi har idag och att hitta lösningar och eventuellt nya tekniker för att producera el. I vilket fall som helst är många rörande överens om att elektricitet är framtiden.