Idag har de flesta en dator hemma och det kan vara både en stationär dator eller en laptop. Tack vare datorn, kan vi lätt använda internet och surfa med hjälp av wifi. Datorer idag har mycket användarminne och mycket hög prestanda. Den tekniska utvecklingen inom datorer och dess teknik går snabbt framåt och nu utvecklar man bland annat avancerade kvantdatorer.

Kvantdatorer och smarta apputvecklingar i Stockholm

Framtiden är redan här i varje sekund som vi skapar något nytt och redan idag arbetar man med utvecklingen at smarta appar, men även avancerade kvantdatorer. Det som är spännande med

pågående forskning om kvantdatorer är att de skiljer sig från vanliga datorer och baseras på kvantfysik och kvantmekanik. Även utvecklingen av smarta appar till vanliga datorer och telefoner går snabbt framåt och det finns idag appar som man kan använda för många ändamål. Äger man ett företag i Stockholm, kan det vara smart att anlita en professionell apputvecklare i stockholm som kan utveckla varierande appar för olika användningsområden inom verksamheten. När man som verksamhet anlitar en apputvecklare i Stockholm, får man appar med riktade funktioner till både ramverk i datorer och telefoner. Fördelen är att man kan välja mellan progessiva webbappar, hybridappar eller till exempel någon som kallas Native app som fungerar med särskilda operativsystem som Android eller iOS.

Hur fungerar kvantdatorer?

Det är en stor skillnad på en vanlig dator och en kvantdator när det kommer till funktioner och kommande användningsområden. En vanlig dator består av ett minne och en logisk enhet som kan läsa av enklare programmering som ettor och nollor. En kvantdator består istället av ett enda minne där praktiskt taget alla operationer styrs ifrån. En kvantdator är inte snabbare än en vanlig dator, men mer avancerad och kan till exempel på mikroskopiska nivåer, beräkna materiens egenskaper. Det som forskare nyligen har upptäckt 2019, är att det kan skapas halva elektroner som kallas majoranapartiklar eller majoranafermioner. Dessa halva partiklar skiljer sig från vanlig materia och fungerar perfekt till att använda för att lagra minne och information i en kvantdator i så kallade kvantbitar.

Kvantdatorer kan komma att bli mycket användbara inom till exempel rymdteknik och astronomi eller till att utveckla så kallade kvantnät. Dagens fibernät fungerar effektivt, men ett kvantnät skulle enligt forskare inom kvantfysikens och kvantmekanikens område vara överlägset bättre, särskilt när det kommer till säkerhet. I dagsläget pågår det redan nu forskning och utbyggnad av kvantnät i USA och Nederländerna. Det man dock i nuläget är orolig för är att en kvantdator lätt skulle kunna knäcka koder och säkerheten i en vanlig dator. Företaget IBM arbetar idag på att säkra krypteringsalgoritmer mot kvantteknik.