Vad är tillgänglighet på webben?

De flesta håller säkert koll på vad tillgänglighet innebär i den fysiska världen. Dörrposter ska vara tillräckligt breda och hissar finnas där det finns trappor i myndighetshus. Alla ska kunna ta sig fram oavsett olika nedsättningar. Nu finns det även tillgänglighetsdirektiv på webben. Alla ska kunna ta del av information som sprids på nätet.

Vad innebär tillgänglighet?

För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen på en hemsida krävs det att den är tillgänglig för alla. Detta innebär bland annat att sidorna går att visa oavsett skärmtyp eller nedsatt förmåga hos användaren. Alla kommandon ska gå att utföra från tangentbord och texten ha tillräckligt med kontrast. Dessutom bör innehållet vara logiskt presenterat och menyn finnas tillgänglig.

Gynnar alla användare

Tillgängliga webbsidor gynnar alla besökare då informationen blir tydligare. Det blir även lättare för sökmotorer att inkludera sidorna i olika sökningar. Därför har man som webbutvecklare mycket att tjäna på, även för egen del, att göra sidorna tillgängliga. En bra utgångspunkt är att se till att man använder tillräckligt bra kontrast, anger alternativ text till alla bilder samt gärna använder WordPress eller Drupal.