Enkla steg för bättre tillgänglighet på webben

Att göra sin webbplats tillgänglig behöver inte vara så knepigt som det kanske låter. Här går vi igenom grunderna för vad man behöver tänka på. För den som vill gå ett steg längre, kan det krävas att en extern part kopplas in, men det är vanligen något för myndigheter.

Enkla steg för att göra hemsidan mer tillgänglig

Det första man bör göra är att se till att innehållet på sidorna är enkelt att läsa. Man bör använda rubrikstilar och dela in längre textmassor med underrubriker och punktlistor. Det ska även kännas lite luftigt mellan texterna. Därför bör man undvika att trycka in allt för mycket information på varje webbsida. Länkar bör ha en beskrivande text som anger ungefär var de leder. Det räcker alltså inte att skriva ”läs mer här”.

  • Inled gärna textsidor med en liten ingress som sammanfattar texten i sin helhet eller ger användaren en skymt av vad som kan förväntas.
  • Se till att rätt mängd kontrast används. Att skriva med gul text på vit bakgrund är ett exempel på dålig kontrast.
  • Använd en tydlig struktur och en huvudmeny som känns någorlunda logisk.