Skillnaden på vektorgrafik och bilder

För en erfaren person inom bildbehandling är det ganska enkelt vad skillnaden mellan vektorgrafik och vanliga bilder innebär. För de flesta andra står det dock inte helt klart alla gånger. Det kan även vara en viktig skillnad då man exempelvis ska sända iväg bildmaterial. Här går vi igenom vad du behöver veta.

Från rastergrafik till fotografier

Rasterbilder kan man likna vid en mosaik där små bitar gör en helhet av en bild. En bild med 600×800 pixlar innehåller alltså 600 pixlar vertikalt och i det horisontella läget 800 pixlar. På skärmen uppfattas detta sällan, men i utskrift kan det se annorlunda ut, och man säger ofta att bilden ser ”pixlig ut”. Man blir således beroende av att upplösningen är tillräckligt bra, för att göra fyrkanterna som små som möjligt då man printar ut en bild.

Vad innebär vektorgrafik?

Bakom en vektorbild döljer sig en helt annan logik. Här finns istället kontrollpunkter med olika kurvor. Därför går bilden att zooma in utan att den blir suddig eller får sämre utseende. Vektorgrafik hanterar dock inte färgövergångar på ett lika bra sätt som rastergrafik, och används därför till mer grafiska bilder. Ett exempel är logotyper.

Fördelar och nackdelar med rastergrafik och filtyper

Största fördelarna är att skuggor och färger blir väldigt bra, vilket passar för exempelvis fotografier.

Till nackdelarna kommer att bilderna inte går att förstora hur som helst. Bilderna måste ta upp stort utrymme på hårddisken för att kunna zoomas in utan förlust i kvalité. Exempel på filtyper är JPG eller JPEG.