Arbeta som konsult inom programmering utan eget företag

För många programmerare är det en dröm att driva sin egen verksamhet. Det som ofta attraherar är möjligheten att kunna styra över sin egen tid, i förening med att inte ha någon chef som ständigt ska ha rapporter och som alltför ofta har åsikter om hur arbetet ska utföras.

Emellertid är det sällan en dans på rosor att driva ett eget företag. Med att driva ett företag följer ett ansvar och som regel måste du dessutom ha ett visst startkapital när du startar upp företaget. Att driva företag är inte för alla och du bör tänka dig för både en och två gånger innan du startar upp din egen verksamhet. Detta gäller framförallt med hänvisning till att det, i form av egenanställning via Frilans Finans https://www.frilansfinans.se/, finns intressanta alternativ till att starta eget företag. Som egenanställd hos Frilans Finans kan du, enkelt förklarat, välja det bästa från två världar genom att vara anställd men själv styra ditt arbete och dina uppdrag.

Att driva eget företag är att ha ansvar

När du driver ett eget företag har du ett långtgående juridiskt ansvar. Detta gäller oavsett om du driver verksamheten i form av en enskild firma eller i form av ett aktiebolag. Även om du driver din verksamhet i form av ett aktiebolag, har du som styrelseledamot ett personligt ansvar för vissa av bolagets förpliktelser. Ett långtgående åtagande är ansvaret för att bokföringen hanteras i enlighet med bokföringslagen och att skatterna betalas in i tid. Hanteras bokföringen felaktigt eller skatterna inte betalas in i tid varje månad, är du personligen ansvarig i dessa delar. När du väljer att bli företagare tar du på dig ett mycket stort ansvar, och det är något som du bör fundera på både en och två gånger innan du gör ditt val.

Slipp ansvaret för bokföring och skatter

När du använder dig av Frilans Finans blir du formellt sett anställd hos det företaget. Detta innebär att det är Frilans Finans som har ansvaret för både den löpande bokföringen och att skatterna betalas in till Skatteverket varje månad. Du har således inte något som helst ansvar i den delen. I praktiken innebär det att Frilans Finans registrerar dina fakturor i sin bokföring, upprättar och lämnar in skatteredovisningen varje månad och även betalar in de skatter som förfaller till betalning.

Bestäm din egen fakturering

När du är egenanställd är det du själv som hanterar faktureringen via Frilans Finans. Har du lyckats att träffa en bra överenskommelse med en kund är det din och kundens överenskommelse som är avgörande för hur mycket du kan fakturera kunden. Det är du som, med utgångspunkt i de avtal som du träffat med dina kunder, bestämmer hur mycket du vill arbeta varje månad och hur mycket du kan fakturera dina kunder. Du har inte någon chef eller någon annan som du behöver diskutera dessa frågor med. Som egenanställd är du din egen chef.