En webbyrå gör så mycket mer än hemsidor

En gång i tiden fanns det företag som “gjorde hemsidor”. Deras affärsidé var enkel – skapa hemsidor åt företag som ville synas på internet. Hemsidorna bestod av enkla sidor i HTML där företagen beskrev vad man gjorde och ofta fanns det även en bild på företagets lokaler eller på någon i personalen. Någon mer omfattande marknadsföringsstrategi fanns sällan – det väsentliga var att synas på internet. Sedan hur det såg ut eller varför man ville synas var mindre viktigt.

En webbyrå är inte någon “hemsidemakare”

En modern webbyrå är inte någon ”hemsidemakare”. Dagens internet är betydligt mer komplext samtidigt som konkurrensen är oerhört mycket hårdare. Det är inte längre tillräckligt att endast synas, åtminstone inte om man som företagare vill sälja något eller ha ett engagemang från internetanvändarna. Idag gör webbyråerna därför så oerhört mycket mer än att skapa hemsidor, eller webbplatser som de idag benämns. En webbplats är endast en liten bit i ett mycket större pussel.

Behovsanalysen är det första steget

När du anlitar en webbyrå är det första steget i princip alltid att webbyrån gör en behovsanalys. Enkelt förklarat innebär detta att webbyrån, tillsammans med dig, går igenom varför du vill synas och vad du vill uppnå med din närvaro på internet – det vill säga dina syften och dina ambitioner. Det är en stor skillnad mellan att sälja produkter online via e-handel och att marknadsföra en tjänst eller ett varumärke online. När webbyrån har fått en god bild av dina syften och ambitioner samt vilken budget som finns för ändamålet, kommer diskussionen att övergå till vilka verktyg som du kan använda dig av.

Webbplatsen

Ett av de mest använda verktygen är webbplatsen, det vill säga den plats på internet som tidigare benämndes för en “hemsida”. Hur webbplatsen utformas beror helt och hållet på vad du vill uppnå med webbplatsen. Ska du sälja produkter online kan webbyrån skapa din webbplats i form av en komplett e-handelsplats med ett integrerat betal- och ekonomisystem. Säljer du å andra sidan tjänster inom ett visst område ska webbplatsen kanske i stället vara utformad som en kunskapsbank, där du genom att publicera artiklar visar upp vilken kompetens som ditt företag har.

Sociala medier

Ofta utgör sociala medier i form av till exempel Twitter, Instagram, Youtube och Facebook ett komplement till webbplatsen. Detta gäller särskilt om det är fråga om e-handel. Syftet med de sociala medierna är ofta att driva besökare till webbplatsen där dessa köper företagets produkter. Emellertid finns det även situationer, som till exempel marknadsföring av ett varumärke, där de sociala medierna utgör det huvudsakliga verktyget.

En bra webbyrå är den bästa investering som du kan göra

Att anlita en modern och professionell webbyrå är en av de bästa investeringarna som du kan göra om du vill lyckas på internet. Då får du tillgång till en mycket hög kompetens och erfarenhet, vilket gör det möjligt för dig att använda dig av de verktyg som är mest effektiva för just dig och din verksamhet. Det vill säga, de verktyg som kommer att generera mest värde för ditt företag.