En föränderlig värld

Kommer ni ihåg den tid då datorer inte var ett begrepp?

Ni som läser denna text försöker antagligen titta på er själva med ett ganska förvånande ansiktsuttryck. Datorer har väl alltid funnits?

När allt kommer omkring har fallet varit någonting helt annat. Även om datorer inte varit en del av gemene mans liv i mer än tjugo år är det ganska svårt att tänka sig ett liv utan dem. Hur fungerade egentligen samhället utan dem?

Framtiden väntar alltid

Datorer tog i begynnelsen upp nästan ett helt rum. Det var en enorm maskin där olika servrar, hårddiskar och dylikt var kopplat till varandra på ett sätt som idag skulle få de flesta att skratta. Det började redan på 1820-talet då så kallade differentialmaskiner byggdes. Det här var ett sätt att beräkna olika matematiska formler.

1900-talet är som bekant händelsernas århundrade. Den tekniska utvecklingen sköt i flera avseenden i höjden, vilket inte minst visade sig inom datorindustrin. Det gick nu att använda en transistor för att reglera strömflödet mellan olika komponenter. Det här utnyttjades med fördel i datorer där dessa halvledare både användes som signalförstärkare, strömbrytare samt spänningsreglerare.

I takt med denna utveckling blev komponenterna allt mindre, vilket också fick motsvarande effekt på datorerna i helhet. Även om flera företag och organisationer började datorisera sin verksamhet redan under 1960-talet dröjde det ända till millennieskiftet innan det klassades som allmän egendom. Det är lätt att tänka sig datorerna som teknikens slutdestination men det kommer alltid mer. I en tid då den tekniska utvecklingen nått sin kulmen finns det ändå massor med produkter alternativt tjänster som fortfarande väntar på att bli upptäckta.

Är det sant?

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har samhället och människorna som lever i detsamma skakats om i sina grundvalar. Det här innefattar tankar, känslor och beteende. Idag har människan allt hen behöver i sin ficka och kan med ett knapptryck få reda på egentligen vad som helst. Detta låter väl toppen?

Faktum är att det både har sina för- och nackdelar. Kunskap har för mänsklighetens alltid varit en vital faktor. Att känna till sin omgivning har i många fall visat sig vara avgörande för att överhuvudtaget överleva. Det som tidigare handlade om att undvika ett farligt djur har i dagens moderna samhälle ersatts av digitala utmaningar.

Digitaliseringen har både skapat fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar. De förstnämnda kan exempelvis visa sig i obegränsad kommunikation och ett enklare sätt att både arbeta och leva sitt liv. Nackdelarna skiljer sig inte särskilt mycket åt eftersom fördelarna har gått lite överstyr. Människor blir allt mindre sociala och tenderar att i högre utsträckning leva sina liv genom digitala plattformar. De grundläggande biologiska drifterna såsom socialt samspel, empati och ögonkontakt får allt mindre betydelse och det har också fått sina konsekvenser.

Så länge fördelarna utnyttjas på rätt sätt är det trots allt en utomordentlig väg att gå. Det har inte minst Klingit visat i sitt sätt att hjälpa företag med uppbyggnad av deras varumärken. Denna digitala varumärkesbyrå hjälper kunden att ta fram sin grafiska design från grunden samt bygga vidare på sin varumärkeslogotyp. Kunden kan skapa vad denne vill i ett passande tempo samtidigt som snabba leveranser utlovas.

När allt kommer omkring gäller det att hitta en balans mellan den fysiska och digitala verkligheten för att ett jämviktsläge ska uppstå.